Điều Khoản Sử Dụng

 

Điều khoản sử dụng và thông báo về việc vi phạm bản quyền

Những điều khoản sử dụng (“điều khoản”) áp dụng cho các trang web, microsites, phiên bản điện thoại của những trang web này và ứng dụng di động (trang web) rõ ràng được chấp thuận và hiển thị hoặc liên kết với những Điều khoản này và được sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát bởi Công ty Stanley Black & Decker hoặc bất kì một Chi nhánh nào (gọi chung, “Stanley Black & Decker, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi cung cấp những trang web này để bạn tuân theo những Điều khoản này. Bằng cách ghé thăm, đăng ký, hoặc mua bán tại trang web hoặc tải ứng dụng di động bao gồm liên kết với những Điều khoản này, bạn đồng ý chấp thuận và bị ràng buộc bởi chúng, có thể thay đổi theo thời gian, và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy. Bất kì thay đổi nào tới những Điều khoản này sẽ được thông báo đến bạn qua trang web của chúng tôi. Xin vui lòng kiểm tra trang web thường xuyên. Việc sử dụng trang web sau khi đã được thông báo về những thay đổi trong Điều khoản, sẽ được coi như sự đồng ý của bạn với những thay đổi đó.

Dựa trên chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, Stanley Black & Decker, tại tầng 15 Tòa Nhà Lim II, số 62A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam [địa chỉ công ty nơi dữ liệu được thu thập, xử lý và duy trì], có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân tuân theo Hành động Bảo vệ Dữ liệu cá nhân năm 2012 và những mục đích đó đã được đề ra trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Trong những việc sử dụng khác, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi và sự giao tiếp của chúng tôi với bạn, và giúp chúng tôi tiếp tục cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu sâu hơn thông tin liên quan đến việc sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, xin vui lòng đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Điều khoản đặc biệt cho người sử dụng ứng dụng di động

Bổ sung cho những Điều khoản còn lại ở đây, nếu bạn tải xuống ứng dụng điện thoại được cung cấp bởi chúng tôi, bạn đã hiểu và chấp nhận rằng chúng tôi không bị bắt buộc phải duy trì, hỗ trợ, nâng cấp và cập nhật bất kỳ ứng dụng nào chúng tôi đem lại. Cũng có khả năng rằng khi bạn tải xuống một ứng dụng di động, bạn sẽ được hỏi liệu có đồng ý bới những điều khoản bổ sung cho điều khoản về việc thu thập thông tin, bao gồm thông tin về địa điểm hoặc sự bảo hành. Nếu có sự mâu thuẫn giữa những Điều khoản này và điều khoản bạn đồng ý vào thời điểm tải ứng dụng, sự chấp thuận khi tải xuống sẽ có hiệu lực. Bạn hiểu và thừa nhận rằng những điều khoản bạn đồng ý với nhà cung cấp dữ liệu di động (“Nhà cung cấp di động”) sẽ tiếp tục được áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng đã tải. Vì thế, bạn có thể sẽ bị tính phí bởi nhà cung cấp dữ liệu di động để truy cập dịch vụ kết nối mạng cho thời gian kết nối trong khi truy cập ứng dụng di động và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho những phí đó. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn tải một ứng dụng di động qua Apple iTunes hoặc Google Play, kể cả Apple và Google đều không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ hỗ trợ hoặc dịch vụ bảo dưỡng nào liên quan đến ứng dụng di động của bạn. Nếu bạn có câu hỏi về việc duy trì và hỗ trợ liên quan đến một trong những ứng dụng di động của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi qua Văn phòng Đại diện Stanley Works Asia Pacific Pte Ltd tại Tp.HCM, Tầng 15 Tòa nhà Lim II, 62A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; số điện thoại: support@blackanddecker.com.vn

Bản quyền

Tất cả nội dung bao gồm trên trang web này, như mã HTML, bản thảo, văn bản, đồ thị, logo, biểu tượng các nút, hình ảnh, video, hoặc phần mềm tạo ra để cung cấp các ứng dụng di động và các bản thu (gọi chung là “Tài liệu”), là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của những nhà cung cấp nội dung và được bảo vệ bởi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và luật bản quyền quốc tế. Tất cả phần mềm sử dụng trong trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc tài sản của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc người cung cấp và được bảo vệ bởi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ và luật bản quyền quốc tế.

Thương hiệu

Stanley Black & Decker nắm quyền kiểm soát tất cả các quyền liên quan đến thương hiệu, tên thương hiệu, tên hãng, logo và trang phục thương mại. Những đặc trưng, tên hoặc trang phục này, và tất cả những logo và hình ảnh liên quan, đã được đăng kí và/ hoặc luật thương hiệu phổ biến, và được bảo vệ dưới luật phát Singapore và luật pháp và các điều ước quốc tế. Trừ khi được đề ra, không có giấy phép nào về việc được sử dụng nhãn hiệu, tên hoặc trang phục được cấp cho bạn dưới những điều khoản và điều kiện này hoặc bằng cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Việc lạm dụng thương hiệu, tên thương hiệu, tên hãng, hoặc phục trang thương mại được hiển thị trên trang web của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Giấy phép và truy cập trang web

Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng cá nhân trang web này. Không có quyền, danh hiệu hoặc lợi ích nào trong Tài liệu của chúng tôi được chuyển sang cho bạn. Bạn không thể tải xuống (ngoài bộ nhớ đệm trang) hoặc sửa đổi trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web, ngoại trừ với sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại trang web này hoặc Tài liệu của nó; bất kỳ việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả hoặc giá sản phẩm nào; bất kỳ việc sử dụng gốc nào của Trang web này hoặc Tài liệu của nó; bất kỳ việc tải xuống hoặc sao chép thông tin tài khoản nào vì lợi ích của một người bán khác; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của Trang web này không được làm lại, sao chép, bán, bán lại, truy cập, xuất bản, hiển thị hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả các quyền không được cấp đều do Stanley Black & Decker bảo lưu.

Thông báo đặc biệt: Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng về việc sử dụng nhãn hiệu hoặc tên của chúng tôi trong thẻ meta và/ hoặc văn bản ẩn. Cụ thể, việc sử dụng nhãn hiệu hoặc tên của chúng tôi trong từ khóa thẻ meta là vi phạm nhãn hiệu, và việc sử dụng nhãn hiệu hoặc tên trong văn bản trang, thẻ meta và/ hoặc văn bản ẩn cho mục đích đạt thứ hạng cao hơn từ công cụ tìm kiếm là cạnh tranh không lành mạnh. Bạn không được, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

a. liên kết đến bất kỳ trang web nào trên trang web này;

b. sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của chúng tôi; hoặc là

c. khung, liên kết nội tuyến hoặc sử dụng các kỹ thuật khác để liên kết hoặc để bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc Tài liệu nào khác của chúng tôi gần với quảng cáo và/ hoặc thông tin khác không có nguồn gốc từ trang web của chúng tôi.

d. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt giấy phép có giới hạn của bạn và chúng tôi có thể thu hồi giấy phép có giới hạn này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì. Trong trường hợp vi phạm các Điều khoản này, Stanley Black & Decker bảo lưu quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục có sẵn theo luật và bằng vốn chủ sở hữu. Stanley Black & Decker giữ quyền tùy ý từ chối quyền truy cập vào bất kỳ ai vào trang web này, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, việc vi phạm các Điều khoản này. Bạn cũng nên biết rằng Stanley Black & Decker sẽ tích cực thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình đến mức tối đa của pháp luật, bao gồm cả việc tìm kiếm các biện pháp dân sự và truy tố hình sự.

Các hành vi bị cấm trên trang web này

Bạn không được đăng, truyền, phân phối lại, tải lên hoặc quảng bá bất kỳ thông tin liên lạc, nội dung hoặc tài liệu nào:

a. là bất hợp pháp, tục tĩu, thô tục, bất lịch sự, khiếm nhã, có hàm ý tình dục, đe dọa, quấy rối, lăng mạ, ghét bỏ, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc bị phản đối ; bao gồm hoặc chứa vi-rút phần mềm, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ tệp phần mềm tương tự nào khác, mục đích là làm hỏng hoặc thay đổi vận hành máy tính của người khác có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự theo Đạo luật lạm dụng máy tính;

b. chứa chiến dịch chính trị, quảng cáo không được yêu cầu, tài liệu quảng cáo hoặc các hình thức chào mời khác cho người dùng, cá nhân hoặc tổ chức khác;

c. chứa các chữ cái chuỗi, các sơ đồ kim tự tháp, thư hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức "spam" nào vi phạm Đạo luật kiểm soát tin rác;

d. sử dụng địa chỉ email giả mạo, mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm công ty của chúng tôi và nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi hoặc gây hiểu nhầm về nguồn gốc của nội dung;

e. khuyến khích những hành vi sẽ cấu thành tội phạm hình sự;

f. làm phát sinh trách nhiệm dân sự;

g. ngoài việc vi phạm bất kỳ luật nào; hoặc là

h. làm như vậy, tính đến bất kỳ hành vi nào, theo phán quyết của Stanley Black & Decker, hạn chế, làm suy yếu, cản trở hoặc ngăn cản bất kỳ người dùng nào khác sử dụng hoặc thưởng thức Trang web này và / hoặc các sản phẩm và dịch vụ liên quan của chúng tôi.

Thông báo về việc vi phạm bản quyền

Stanley Black & Decker không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền trên trang web này và có thể xóa bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào, ví dụ: nếu được thông báo đúng rằng nội dung vi phạm quyền bản quyền của người khác. Stanley Black & Decker có thể chấm dứt khả năng gửi nội dung nếu, trong các trường hợp thích hợp, một người gửi nội dung cho trang web này được xác định là người vi phạm nhiều lần.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của họ và tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Trang web này vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể thông báo cho Stanley Black & Decker bằng cách cung cấp thông tin sau bằng văn bản:

a. Chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử của một người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm;

b. Xác định vị trí nơi bản gốc hoặc bản sao có thẩm quyền của tác phẩm có bản quyền tồn tại;

c. Xác định tài liệu bị khiếu nại là vi phạm và mô tả hoạt động vi phạm và thông tin đủ để cho phép Stanley Black & Decker xác định vị trí tương tự;

d. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Stanley Black & Decker liên lạc với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ email;

e. Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và

f. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, theo hình phạt khai man, bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền sở hữu bản quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Bạn có thể gửi thông báo khiếu nại đến công ty của chúng tôi như sau:

Stanley Black & Decker, Inc.
Attn: Victoria Yazji, Esquire
9850 Premier Parkway, Miramar, Florida 33025
Số điện thoại: +1 (954) 624-1100
Fax: +1 (954) 704-3797
Email:  Victoria.Yazji@sbdinc.com

Bạn xác nhận rằng nếu bạn không tuân thủ tất cả các yêu cầu ở trên, thông báo của bạn có thể không hợp lệ.

Sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi cố gắng chính xác nhất có thể theo như mô tả sản phẩm, giá cả và tính khả dụng. Tuy nhiên, trừ khi có quy định cụ thể khác bằng văn bản trên trang web này, chúng tôi không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác của Trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi. Đôi khi có thể có thông tin trên Trang web này có chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả và tính khả dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin về giá cả, mô tả hoặc tính khả dụng mà không cần thông báo. Chúng tôi bảo lưu quyền, mà không cần thông báo trước, để giới hạn số lượng đặt hàng trên bất kỳ sản phẩm và/ hoặc từ chối dịch vụ cho bất kỳ khách hàng nào. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị chính xác nhất có thể màu sắc của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện trên trang web này; tuy nhiên, màu thực tế bạn sẽ thấy sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả máy tính của bạn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng máy tính của bạn sẽ hiển thị chính xác màu sắc của chúng tôi. Việc bao gồm bất kỳ sản phẩm nào trên trang web này không hàm ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm này sẽ có sẵn trên internet tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

Liên kết

Liên kết có thể được thiết lập từ trang web này cho một hoặc nhiều trang web bên ngoài hoặc tài nguyên do bên thứ ba ("trang web bên thứ ba" điều hành). Ngoài ra, một số trang web của bên thứ ba nhất định cũng có thể cung cấp liên kết đến Trang web này. Không một liên kết nào như vậy nên được coi rằng Stanley Black & Decker xác nhận Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó. Trừ khi liên kết đến một trang web khác của Stanley Black & Decker, Stanley Black & Decker không kiểm soát và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web bên thứ ba đó. Truy cập vào bất kỳ trang web của bên thứ ba nào cũng có nguy cơ của riêng bạn và Stanley Black & Decker sẽ không chịu trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến các trang web và/ hoặc nội dung đó hoặc cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hoặc liên quan đến mọi giao dịch mua, sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy.

Luật áp dụng

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý rằng luật pháp của Cộng hoà Singapore sẽ chi phối các Điều khoản này và bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa chúng tôi mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột pháp luật.

Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt, sẽ được chuyển đến và cuối cùng được giải quyết bằng trọng tài do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (“SIAC”) quản lý phù hợp với Quy tắc trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore ("Quy tắc SIAC") hiện đang có hiệu lực, các quy tắc nào được coi là được kết hợp theo tham chiếu tại khoản này. Vị trí trọng tài sẽ là người Singapore. Tòa án sẽ bao gồm một trọng tài viên duy nhất được bổ nhiệm bởi Chủ tịch Tòa án Trọng tài SIAC và ngôn ngữ của trọng tài sẽ bằng tiếng Anh.

Miễn trừ trách nhiệm bảo đảm và giới hạn nghĩa vụ pháp lý

TRANG WEB: TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM TRÊN HOẶC NGOÀI RA ĐƯỢC CUNG CẤP SẴN CHO BẠN QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" HOẶC "NHƯ CÓ SẴN", TRỪ KHI ĐƯỢC GHI RÕ RÀNG TRONG VĂN BẢN. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO BẤT KỲ LOẠI NÀO, CÔNG KHAI HAY NGỤ Ý, THEO CÁCH VẬN HÀNH TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC DỊCH VỤ BAO GỒM TRÊN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP SẴN CHO BẠN QUA TRANG WEB NÀY, TRỪ KHI ĐƯỢC GHI RÕ RÀNG TRONG VĂN BẢN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOÀN TOÀN LÀ RỦI RO CỦA BẠN.

CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY, THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC BAO GỒM TRÊN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN QUA TRANG WEB NÀY, NHỮNG DỊCH VỤ CỦA HỌ, HOẶC THƯ ĐIỆN TỬ TỪ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC NHỮNG TÁC NHÂN CÓ HẠI KHÁC.

SẢN PHẨM: ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐƯỢC BÁN TRÊN TRANG WEB NÀY, SỰ BẢO HÀNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ GIỚI HẠN VỚI NHỮNG GÌ ĐƯỢC GHI TRONG TỪNG SẢN PHẨM. VỚI NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG, CHÚNG TÔI ĐƯỢC MIỄN TRỪ CÁC BẢO HÀNH KHÁC, DÙ RÕ RÀNG HAY HÀM Ý.

THEO ĐIỀU KHOẢN 24, CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KÌ BÊN NÀO CHO NHỮNG THIỆT HẠI SAU ĐÂY, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC DỰA TRÊN BẤT KÌ THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU (BAO GỒM PHẦN MỀM) HOẶC SẢN PHẨM VÀ/ HOẶC DỊCH VỤ BAO GỒM TRÊN HOẶC NGOÀI RA ĐƯỢC CUNG CẤP SẴN CHO BẠN QUA TRANG WEB NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI.

A. THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, BỊ PHẠT HOẶC DO HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN HOẶC THU NHẬP, CHI PHÍ THAY ĐỔI, DOANH NGHIỆP GIÁN ĐOẠN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC THIỆT HẠI TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC DỰA TRÊN THÔNG TIN SẴN CÓ, KỂ CẢ KHI STANLEY BLACK & DECKER ĐÃ CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ, TRỪ KHI ĐƯỢC GHI RÕ RÀNG TRONG VĂN BẢN.

B. MẤT VÀ/ HOẶC THIỆT HẠI KHÔNG ĐƯỢC BAO GỒM TRONG SỰ BẢO HÀNH SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI; HOẶC

C.MẤT VÀ/ HOẶC THIỆT HẠI GÂY RA BỞI SỰ VI PHẠM CỦA BẠN TỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY.

KHÔNG CÓ GÌ TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI CHO TÍNH MẠNG HOẶC TỔN THƯƠNG CÁ NHÂN PHÁT SINH TỪ SỰ SƠ SUẤT, HOẶC SỰ GIAN LẬN HOẶC LỖI MẪU MÃ SẢN PHẨM SAI CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BẤT KÌ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN BỞI PHÁP LUẬT

THEO ĐIỀU KHOẢN 24, TỔNG SỐ NỢ CỦA STANLEY BLACK & DECKER ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ BỊ GIỚI HẠN TỚI TỔNG CỘNG 100 USD.

MỘT SỐ LUẬT ÁP DỤNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ NGỤ Ý BẢO ĐẢM HOẶC SỰ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN VỀ NHỮNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. NẾU NHỮNG LUẬT NÀY ÁP DỤNG VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ NHỮNG KHOẢN MIỄN TRỪ, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, BẠN CÓ THỂ CÓ MỘT SỐ QUYỀN BỔ SUNG.

Điều khoản và điều kiện khác, thay đổi trang web và sự riêng rẽ

Chúng tôi có thể đem lại những cơ hội để tham gia vào những lần đặt cược, cuộc thi hoặc những quảng bá khác trên trang web này. Bên cạnh những điều khoản trên, đặt cược, cuộc thi hoặc những quảng bá khác sẽ được chi phối bởi những điều khoản và điều kiện đặt riêng cho những lần đặt cược, cuộc thi hoặc quảng bá đó. Nếu có sự mâu thuẫn giữa những điều khoản này và điều khoản riêng cho những lần đặt cược, cuộc thi hoặc quảng bá khác, sự kiểm soát sẽ thuộc về điều khoản thứ hai.

Bồi thường

Bạn bồi thường cho Stanley Black & Decker và các chi nhánh, nhân viên, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi và đảm bảo Stanley Black & Decker được bồi thường thiệt hại, thiệt hại, chi phí, nợ và chi phí (bao gồm, không giới hạn, chi phí pháp lý và bất kỳ chi phí nào) số tiền mà Stanley Black & Decker thanh toán cho bên thứ ba trong việc giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp) do Stanley Black & Decker phát sinh hoặc phát sinh từ Nội dung do người dùng gửi và/hoặc thông tin bạn gửi, đăng tải hoặc truyền qua trang web của chúng tôi, sự truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi của bạn, sự vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác của bạn.

Diều khoản tách rời

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ, không có hiệu lực hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ được coi là sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để nó có hiệu lực, hợp pháp và có hiệu lực thi hành. Nếu không thể sửa đổi, điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị cắt. Mọi sửa đổi hoặc xóa bỏ một điều khoản sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Sự từ bỏ

Nếu một bên thất bại hoặc chậm trễ của trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc đền bù nào được quy định trong Điều khoản sử dụng này hoặc theo luật sẽ cấu thành việc từ bỏ quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc đền bù nào khác, hoặc ngăn hoặc giới hạn việc thực hiện nó hoặc bất kì quyền hoặc đền bù nào khác trong tương lai. Không một hành vi thực hiện một hoặc một phần quyền hoặc đền bù đó sẽ ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện tiếp theo quyền đó hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Stanley Black & Decker và bạn và thay thế tất cả những hiểu biết và thỏa thuận trước đó giữa Stanley Black & Decker và bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Những quyền của bên thứ ba

Không ai khác ngoài các bên trong phạm vi Điều khoản sử dụng này, người kế nhiệm của họ và người được chỉ định được phép, có quyền thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong này.

Cập nhật: ngày 7 tháng 5 năm 2018