ข้อตกลงในการใช้งาน

 

ข้อตกลงการใช้งานและการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

ข้อตกลงการใช้งานต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) มีผลกับเว็บไซต์ เว็บไซต์เฉพาะเรื่อง เว็บไซต์เหล่านี้บนเวอร์ชันมือถือ และแอพพลิเคชั่นบนมือถือ (“ไซต์ต่างๆ”) ซึ่งใช้และแสดง หรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงการใช้งานนี้อย่างชัดเจน และไซต์ต่างๆ ซึ่งบริษัทสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ หรือบริษัทในเครือ (โดยรวมเรียกว่า “สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์”) เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือควบคุมอยู่ เราจัดหาไซต์ต่างๆ ให้ท่านภายใต้ข้อตกลงการใช้งานนี้ จากการเข้าชม การลงทะเบียน การเข้าใช้เบราเซอร์ หรือการซื้อของบนไซต์ หรือการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมือถือซึ่งเชื่อมโยงกับข้อตกลงการใช้งานนี้ ท่านตกลงที่จะยอมรับและมีข้อผูกพันต่อข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราบน https://www.stanleyblackanddecker.com/privacy-policy  ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานั้น สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  โดยบริษัทในเครือ - [บริษัท แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด] ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 29 อาคาร บางกอก บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 28 ยูนิต 2802  ถนน สุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพ 10110 [ระบุที่อยู่ของบริษัทในเครือซึ่งเป็นสถานที่เก็บและรวบรวมข้อมูล] มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลขอท่าน ซึ่งเรานำมาใช้สร้างประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่านกับเราและการสื่อสารของเรา และช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์ของท่านที่มีต่อไซต์ต่างๆของเราอย่างต่อเนื่อง กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน    

ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะสำหรับผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นบนมือถือ

นอกเหนือจากข้อตกลงทั้งหมดในที่นี้ หากท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เรามีไว้ให้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษา สนับสนุน พัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขแอพพลิเคชั่นบนมือถือใดๆของเรา อาจเป็นไปได้ว่า เมื่อท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ท่านอาจถูกถามให้ยอมรับข้อตกลงที่นอกเหนือจากข้อตกลงนี้อันเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล รวมถึงข้อมูลสถานที่หรือการรับประกัน หากมีความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงเหล่านี้กับข้อตกลงที่ท่านยอมรับเมื่อทำการดาวน์โหลด การยอมรับต่อข้อตกลงการดาวน์โหลดนั้นจะมีผลควบคุม ท่านเข้าใจและรับทราบว่าข้อตกลงตามสัญญากับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของท่านที่เกี่ยวข้อง (“ผู้ให้บริการมือถือ”) จะยังคงมีผลใช้ต่อเนื่องเมื่อมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดบนมือถือ ดังนั้น ท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายกับผู้ให้บริการมือถือในการเข้าถึงบริการการเชื่อมต่อเครือข่ายในระหว่างการเชื่อมต่อขณะทำการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือ และท่านยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านรับทราบว่าหากท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นบนมือถือผ่าน Apple iTunes หรือ Google Play ทั้ง Apple หรือ Google จะไม่มีหน้าที่ให้บริการการช่วยเหลือหรือการบำรุงรักษาอันเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการบำรุงรักษาหรือการช่วยเหลือเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา กรุณาติดต่อเราที่  support@blackanddecker.co.th. 

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนไซต์นี้ เช่น รหัส ภาษาหลักที่ใช้ในการเขียนเว็บเพจ (HTML) อักขระ ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ สัญรูปปุ่มต่างๆ รูปภาพ วีดิโอ หรือซอฟท์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อแอพพลิเคชั่นบนมือถือและเสียง (โดยรวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ถือเป็นทรัพย์สินของเราหรือเป็นทรัพย์สินของตัวแทนด้านเนื้อหาของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ซอฟต์แวร์ทุกชนิดที่ใช้บนไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเราหรือของผู้ให้บริการของเรา หรือตัวแทนของผู้ให้บริการของเราและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า 

สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สงวนสิทธิ์ทุกประการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ชื่อตราสินค้า โลโก้และรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการ เครื่องหมาย ชื่อ หรือรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการเหล่านี้ และโลโก้หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเครื่องหมายการค้าตามระเบียบสังคมได้รับการจดทะเบียนและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ ไม่มีการอนุญาตให้ท่านใช้เครื่องหมาย ชื่อ หรือรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือจากการใช้งานไซต์นี้ของท่าน การนำเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า ชื่อตราสินค้า หรือรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการที่แสดงบนไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัด และอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆที่ปรับใช้  

การอนุญาตและการเข้าถึงไซต์

เรายินยอมให้ท่านเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้อย่างจำกัด ไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดจากข้อมูลของเราที่จะส่งต่อไปให้ท่าน ท่านจะไม่ดาวน์โหลด (นอกจากแคชหน้าเพจ) หรือปรับปรุงไซต์นี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์หากไม่ได้รับการยินยอมจากเราก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร การอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการจำหน่ายต่อ หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของไซต์นี้หรือข้อมูลของไซต์ การรวบรวมหรือการใช้รายการสินค้า รายละเอียดหรือราคา การใช้ไซต์นี้หรือข้อมูลของไซต์ที่ไม่ใช้ต้นฉบับ การดาวน์โหลดหรือการคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อผลประโยชน์ของผู้ค้าอื่นๆ หรือการใช้เหมืองข้อมูล หุ่นยนต์หรือการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงและเครื่องมือสกัดข้อมูล ไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้ต้องไม่ได้รับการสร้างใหม่ ทำซ้ำ คัดลอก จำหน่าย จำหน่ายซ้ำ เข้าชม เผยแพร่ แสดง หรือแม้แต่หาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา สิทธิ์ทุกอย่างที่ไม่ได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนได้รับการสงวนสิทธิ์ไว้โดยสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์

ประกาศพิเศษ:  เราไม่มีนโยบายประนีประนอมต่อการใช้เครื่องหมายการค้าหรือคำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ (metatag) และ/หรือข้อความที่ซ่อนไว้ กล่าวโดยเจาะจงคือ การใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อในคำสำคัญของ คำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ถือเป็นการฝ่าฝืนเครื่องหมายการค้า และการใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อต่างๆในข้อความบนเพจ คำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ และ/หรือข้อความที่ซ่อนไว้เพื่อให้ได้รับลำดับที่สูงขึ้นจากโปรแกรมค้นหานั้นถือเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม ท่านต้องไม่กระทำสิ่งต่อไปนี้หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน (ก) เชื่อมโยงไปยังเพจอื่นๆของไซต์นี้ (ข) ใช้คำสั่งบอกรายละเอียดเว็บไซต์ "ข้อความที่ซ่อนไว้" อื่นๆจากการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเรา หรือ(ค) ร่าง เชื่อมโยง หรือใช้เทคนิคอื่นๆเพื่อเชื่อมโยงหรือเทียบเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลอื่นๆของเรากับโฆษณาต่างๆ และ/หรือข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้มาจากไซต์ของเรา

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้สิทธิ์การอนุญาตที่มีอย่างจำกัดของท่านสิ้นสุดและเราอาจยกเลิกการอนุญาตินี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดหรือโดยไม่มีเหตุผล กรณีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  สงวนสิทธิ์ในการหาการแก้ไขความเสียหายด้วยกฎหมายที่มีอยู่และด้วยความถูกต้อง สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ สงวนสิทธิ์ในการใช้วิจารณญาณในการปฏิเสธการเข้าถึงไซต์นี้สำหรับทุกคนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หรือโดยไม่มีเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้ อีกทั้ง สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ยังบังคับใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต รวมทั้งการหาการแก้ไขความเสียทายทางแพ่งและการดำเนินคดีทางอาญา 

ความคิดเห็น การสื่อสาร และเนื้อหาอื่นๆ

ไซต์นี้อาจอนุญาตให้ผู้เข้าชมเสนอบทวิจารณ์ ข้อแนะนำ แนวคิด คำถาม ภาพถ่าย รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ (“สิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งาน”) ท่านเข้าใจว่าการนำเสนอของผู้ใช้งานนั้นอาจมีการเข้าถึงหรือมองเห็นได้จากบุคคลอื่น รวมไปถึงบุคคลสาธารณะ สแตนลีย์ และไม่ว่าสิ่งนำเสนสอจากผู้ใช้งานนั้นจะมีการเผยแพร่หรือไม่ สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  จะไม่รับประกันการรักษาความลับใดๆอันเกี่ยวกับสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานทั้งสิ้น ท่านต้องรับผิดชอบสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านและผลที่จะตามมาหลังการเผยแพร่บนไซต์นี้ เรามีสิทธิ์แต่ไม่ใช่หน้าที่ในการตรวจสอบหรือถอดสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานออกตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้ขอบเขตกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดใดๆต่อสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานที่โพสต์บนไซต์นี้โดยท่านหรือบุคคลที่สาม ด้วยการโพสต์หรือการเสนอสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งาน ท่านยินยอมให้เราได้รับสิทธิ์การแบ่งสิทธิ์ที่ไม่หวงห้าม โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ที่ได้สิทธิ์ ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้ได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ในการใช้ ผลิตซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เผยแพร่ แปล สร้างงานที่พัฒนามาจากการนำเสนอ จำหน่าย แสดง กระทำการ จัดแสดง แพร่สัญญาณ หรือหาประโยชน์จากสิ่งนำเสนอจากผู้ใช้งานจากทั่วโลก ไม่ว่าจากสิ่งนำเสนอทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในสื่อหรือเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเทคโนโลยีที่จะมีการพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการอนุญาตจากท่าน เว้นแต่เรากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ท่านยินยอมให้เราและผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเรามีสิทธิ์ใช้ชื่อที่ท่านเสนอที่เกี่ยวกับเนื้อหา หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเราเลือกที่จะทำเช่นนั้น

เกี่ยวกับสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานนั้น ท่านยืนยัน แสดงให้เห็น และรับประกันว่า (1) เนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านนั้นเป็นงานต้นฉบับ (ไม่ได้นำมาจากเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่มาก่อนหน้า รวมไปถึงดนตรี) (2) ท่านเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดของสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านและมีสิทธิ์ (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานหรือสิ่งที่นำเสนอโดยสิ่งนำเสนอนั้น)ในการยินยอมให้สิทธิ์ต่างๆ เหล่านี้แก่สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ ตามที่กำหนดไว้ในการยินยอมข้างต้น (3) เนื้อหาของสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานมีความถูกต้อง (4) การใช้สิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่านบนไซต์นี้หรือโดยสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องไม่ฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ส่วนบุคคล (5) ท่านได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลซึ่งชื่อ รูปภาพหรือที่ถูกกล่าวถึงหรือผู้ที่เสียงของเขาถูกใช้งานในของท่านซึ่งจะอนุญาตให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ ใช้สิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานโดยไม่ต้องมีการจ่ายค่าชดเชยหรือการคัดค้าน และ (6) ท่านจะจ่ายค่าชดเชยใดๆให้เราในกรณีการร้องเรียนอันมาจากสิ่งที่นำเสนอจากผู้ใช้งานของท่าน

การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตบนไซต์นี้

ท่านต้องไม่ประกาศ ส่งต่อ กระจายต่อ บรรจุขึ้น หรือส่งเสริมการสื่อสาร เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆซึ่ง (ก) ผิดกฎหมาย อนาจาร หยาบคาย ดูหมิ่น หยาบโลน ชัดเจนในทางเพศ ข่มขู่ คุกคาม ด่าว่า วิจารณ์ในทางไม่ดีโดยการเหยียดผิวหรือชาติพันธุ์ หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์การเผยแพร่ ฝ่าฝืนสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นที่น่ารังเกียจ (ข) ประกอบไปด้วยหรือมีซอฟต์แวร์ไวรัส ไฟล์ที่เสียหาย หรือไฟล์ซอฟต์แวร์ที่คล้ายคลึงอื่นๆ ซึ่งตั้งใจสร้างความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ผู้อื่น (ค) มีการรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณาซึ่งไม่มีการเรียกร้อง ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม หรือรูปแบบอื่นๆของการชักชวนผู้ใช้งาน บุคคลหรือกลุ่มคนอื่นๆ (ง) มีจดหมายลูกโซ่ ธุรกิจพีระมิด อีเมล์กลุ่ม หรือรูปแบบอื่นๆของ “สแปม” (จ) ใช้ที่อยู่อีเมล์ปลอม สวมรอยบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น รวมถึงบริษัท พนักงานและตัวแทนของเรา หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อเนื้อหาต้นฉบับ (ฉ)ส่งเสริมการกระทำซึ่งก่อให้เกิดการกระทำผิดทางอาญา (ช) เพิ่มความรับผิดทางแพ่ง (ซ) ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ(ฌ) การกระทำใดๆ ซึ่งจากการตัดสินของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  เห็นว่าป็นการจำกัด ลดคุณภาพ แทรกแซงหรือห้ามผู้ใช้งานอื่นจากการใช้งานหรือการเข้าไซต์ และ/หรือสินค้าและบริการอื่นๆของเราที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์

สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์บนไซต์นี้และอาจทำการถอดเนื้อหาทุกประเภท เช่น หากได้รับการแจ้งอย่างเหมาะสมว่าเนื้อหามีการละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  อาจทำการยกเลิกสิทธิ์การเสนอเนื้อหา หากบุคคลที่ทำการเสนอเนื้อหาต่อไซต์นี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ละเมิดซ้ำ

หากท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนและเชื่อว่าเนื้อหาของไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านอาจแจ้งต่อสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษร:   

ลายเซ็นตัวจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งถูกละเมิดตามที่ถูกกล่าวหา

ระบุตำแหน่งซึ่งต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับอนุญาตของงานลิขสิทธิ์นั้นปรากฎอยู่

ระบุตำแหน่งของข้อมูลซึ่งถูกอ้างว่าถูกละเมิดและรายละเอียดของการละเมิดและข้อมูลที่เพียงพอเพื่ออนุญาตให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ ระบุตำแหน่งได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลที่เพียงพอเพื่ออนุญาตให้สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ติดต่อท่าน เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ หากมี

ข้อความว่าท่านเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าการใช้ข้อมูลนั้นไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย และ

ข้อความว่าข้อมูลในการแจ้งนั้นถูกต้อง และข้อความว่าท่านได้รับอำนาจให้กระทำการในนามของเจ้าของสิทธิ์ลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกละเมิดภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ

ตัวแทนของเราสำหรับการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่:

บริษัทสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ (Stanley Black & Decker, Inc.)
เรียน: วิคทอเรีย ยาซจี เอสไควล์  (Victoria Yazji, Esquire)
9850 พรีเมียร์ พาร์คเวย์ มิรามาร์, ฟลอริด้า 33025 (9850 Premier Parkway, Miramar, Florida 33025)
โทร:  (954) 624-1100
แฟกซ์: (954) 704-3797
อีเมล์: Victoria.Yazji@sbdinc.com

ท่านรับทราบว่าหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวมาแล้วนั้น การแจ้งของท่านอาจไม่มีผลใช้ได้

สินค้าของเรา

เราพยายามซื่อตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาและการพร้อมใช้งานสินค้า อย่างไรก็ตาม  เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าหรือเนื้อหาอื่นของไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในไซต์นี้เป็นลายลักษณ์อักษร ในบางครั้ง ข้อมูลบนไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดสินค้า ราคาและการพร้อมใช้งาน เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับราคา รายละเอียด หรือการพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องทำการแจ้ง เราสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการสั่งสินค้า และ/หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เราใช้ความพยายามในการแสดงสีของสินค้าของเราที่ปรากฎบนไซต์ให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม สีที่แท้จริงที่ท่านจะเห็นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคอมพิวเตอร์ของท่านจะแสดงสีของเราได้อย่างถูกต้อง การผนวกสินค้าต่างๆบนไซต์นี้ไม่ได้สื่อหรือรับประกันว่าสินค้าเหล่านี้จะมีพร้อมบนอินเตอร์เนตได้ในเวลานั้น}

การเชื่อมโยง

ลิงค์เชื่อมต่ออาจสร้างจากไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์ภายนอก หรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“ไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สาม") ยิ่งกว่านั้น ไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามอาจมีลิงค์เชื่อมต่อมายังไซต์นี้ ลิงค์เชื่อมต่อเหล่านี้ต้องไม่สื่อว่าสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ให้การรับรองไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาใดๆในนั้น สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ จะไม่ควบคุมและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหา การโฆษณา สินค้า หรือข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎบน หรือหาได้จากไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สาม เว้นแต่ลิงค์เชื่อมต่อนั้นเชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  การเข้าถึงไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านและสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ จะไม่รับผิดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเกิดจาก หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นสาเหตุ หรือเกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ หรือการเกี่ยวพันกับเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่มีอยู่บนหรือผ่านไซต์ของบุคคลที่สาม

กฎหมายที่บังคับใช้

จากการเข้าไซต์นี้ ท่านยินยอมว่ากฎหมายของราชอาณาจักรไทยจะมีผลกับข้อตกลงนี้และข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเรา โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดแย้งของกฎหมาย

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดระหว่างท่านและสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  อันเกี่ยวกับไซต์นี้หรือข้อมูลที่อยู่บนไซต์นี้จะอ้างถึงยังอนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ไขการโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่มี อย่างไรก็ตาม สแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  อาจเริ่มต้นการกระทำที่ต่อต้านท่านในศาลต่อการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์ โดยการเห็นด้วยกับอนุญาโตตุลากร แต่ละฝ่ายยกเลิกสิทธิ์เพื่อไปยังศาลและรายงานข้อพิพาทต่อตุลาการ สิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการแก้ไขข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนั้นจะได้รับการจัดการโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการแต่เพียงผู้เดียวตามกฎและระเบียบวิธีปฏิบัติของอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับใช้ การตัดสินและคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สิ้นสุดและผู้พันคู่สัญญานี้ และคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอาจเข้าสู่ศาลซึ่งขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมไปถึง อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาและคำตัดสินชี้ขาดจะดำเนินการในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของอนุญาโตตุลาการ นอกจากว่าค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการนั้นแบ่งให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน อนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือตัดสินชี้ขาดค่าเสียหายเชิงลงโทษ และคำตัดสินชี้ขาดอาจมีผลบังคับใช้โดยการตัดสินของศาลสหรัฐ

การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดการรับผิด

เว็บไซต์: ไซต์นี้และสารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูลและบริการที่มีอยู่บนไซต์หรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้นั้นได้รับการจัดหาไว้บนพื้นฐานของ "สภาพจริง" และ "ตามที่หาได้" เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เราไม่รับรองหรือรับประกันการดำเนินการใดๆ ทั้งที่ชัดเจนหรือสื่อถึงของไซต์นี้หรือสารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูลหรือบริการต่างๆ ที่มีอยู่บนไซต์หรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้ เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านยอมรับอย่างชัดเจนว่าการใช้งานไซต์นี้ของท่านนั้นเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

เราไม่รับประกันว่าไซต์นี้ สารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูลหรือบริการที่มีอยู่บนไซต์หรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้ บริการต่างๆ หรืออีเมล์ที่ส่งมาจากเรานั้นจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นอันตราย ในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราปฏิเสธการรับประกันโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายในความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงในทางการค้า

สินค้า: เกี่ยวกับสินค้าที่ขายบนไซต์นี้ การรับประกันของเราจำกัดต่อการรับประกันต่อสินค้าแต่ละอย่าง ตามขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รับผิดต่อการรับประกันโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เราจะไม่รับผิดต่อฝ่ายใดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้หรือจากสารสนเทศ เนื้อหา ข้อมูล (รวมถึงซอฟต์แวร์) หรือบริการต่างๆ ที่รวมอยู่บนไซต์นี้หรือหรือที่หาได้ผ่านไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยไม่ตั้งใจ เชิงลงโทษ และความเสียหายที่เป็นผลกระทบ การสูญเสียกำไรหรือรายได้ ต้นทุนการทดแทน การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้งานหรือการเกี่ยวข้องของข้อมูลที่นำเสนอ แม้ว่าสแตนเล่ย์ แบลค แอนด์ เด็กค์เคอร์  ได้รับการชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวอย่างชัดเจน เว้นแต่ว่าระบุเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

กฎหมายที่บังคับใช้ได้ไม่อนุญาตการจำกัดการรับประกันโดยปริยายหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายที่แน่นอน หากกฎหมายเหล่านี้มีผลต่อท่าน การจำกัดการรับผิดได้รับการยกเว้น หรือการจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่กล่าวมานั้นอาจไม่มีผลกับท่าน และท่านอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ การแก้ไขไซต์ และการเป็นโมฆะ

เราอาจเสนอโอกาสในการเข้าร่วมการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆผ่านไซต์นี้ นอกเหนือจากข้อตกลงนี้ การชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายเหล่านั้น หากีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้และข้อตกลงและเงื่อนไขของการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขาย ข้อตกลงและเงื่อนไขของการชิงโชค การประกวดหรือการส่งเสริมการขายจะถูกนำมาใช้

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อตกลงนี้จะถูกแจ้งแก่ท่านผ่านเว็บไซต์ทางการของเรา การใช้งานไซต์นี้ของท่านหลังจากได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด จะถือว่าและตีความได้ว่าเป็นการยอมรับและการตกลงของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น หากข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะถือว่าไม่มีผล เป็นโมฆะ หรือไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับได้ ข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกส่วนออกได้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นที่เหลือ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด:  1/1/2019